SLOVAKYA HUKUKUNDA ADLİ TIP UYGULAMALARI

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 https://www.nadirkitap.com/tip-hukuku-dergisi-cilt-6-sayi-12-2017-dergi13346345.html

                     SLOVAKYA HUKUKUNDA ADLİ TIP UYGULAMALARI VE                                                                 TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Slovakya’da bilirkişilerin, ceza davalarında bilirkişi olarak herhangi bir görev almadan önce bilirkişi listesine kabul edilmeleri gerekiyor. Slovakya’da bilirkişilerin resmi kayıtları Adalet Bakanlığınca merkezi olarak tutulur ve kayıt, mesleki yeterlilik sınavını geçenlerle sınırlıdır. İlgili kayıtlara girmeyen bilirkişiler geçici olarak kabul edilebilirler. Slovakya’da geçici bilirkişilik, listede gerekli alanlarda bilirkişi bulunmadığı durumlarda mümkündür[1].

Slovakya’da, savcılığın veya mahkemenin atadığı bir bilirkişiye, dava dosyasının tamamına erişmesi sağlanır ve ayrıca ek deliller önerilebilir. Polis, mahkeme ve davadaki taraflar, rapor hazırlarken uzmana gerekli yardımı sağlamakla da yükümlüdürler. Bununla birlikte, sanık ya da mağdur tarafından atanan bir bilirkişi, aynı erişim ya da yardıma sahip değildir ve bunun yerine bilirkişinin erişebileceği kaynaklar, sanık/mağdurun Ceza Muhakemesi Kanununa göre görme hakkına sahip olduğu kaynaklarla sınırlıdır. Bilirkişi, raporunu bu bilgilere dayanarak hazırlamalı, ancak rapor hazırlamak için gerekli bilginin eksik olduğunu düşünürse, savunmadan mahkeme ya da araştırmacıya ek delil toplaması için dilekçe vermesini isteyebilir[2].

Bir bilirkişinin polis, savcı ya da mahkeme tarafından görevlendirildiği Slovakya’da maliyetler görevlendiren tarafça karşılanacaktır. Bununla birlikte, sanık ya da bir mağdur adli yardımdan yararlanıyorsa ve bilirkişi deliline dayandığı durumlarda, ortaya çıkan masrafları karşılayacak kamu fonları bulunmamaktadır ve taraflar kendileri bilirkişi ücretini karşılamalıdır. Bu durum adli yardımdan yararlanan kişi için de geçerlidir[3].

Slovakya’da “geçerli hukuk kurallarına uygun olarak elde edilmesi koşuluyla, davanın uygun şekilde aydınlatılmasına veya açıklanmasına katkıda bulunabilecek her şey kanıt olarak kullanılabilir.” Bilirkişinin görüşü, diğer kanıtlarla karşılaştırıldığında herhangi bir özel konuma sahip değildir ve cezai işlemlerde delillerin kabul edilebilirliğinin genel kurallarına tabidir. Dahası, mahkeme ve kolluk kuvveti, kimin bilirkişi deliline dayandığından bağımsız olarak raporu değerlendirir. Yasadışı ya da yanlış bir şekilde toplanan kanıtlar mahkemeye sunulamaz[4].

Hakim, yargılamada bilirkişiye soru sorabilmektedir. Taraflar da bilirkişiye soru yöneltebilirler. Aynı prosedür, tanıklar için de uygulanır. Yani tanıklar ile bilirkişilerin yargılamada sorgulanmaları aynı usule tabidir.

Hakim herhangi bir kişiyi, bilirkişi tarafından ifadesinin alınması için çağırabilir. Hakim, herhangi bir kişinin veya kurumun bilirkişi ile işbirliği yapmasını (örneğin; tıbbi kontrol, kan testi), açıklamaları yapmasını, bilirkişinin eylemlerini yerine getirmesini, bazı belgeleri veya bilgileri bilirkişiye getirmesini isteyebilir. Mahkeme, bilirkişiyi duruşmada dinleyebilir veya sadece yazılı raporuyla yetinebilir[1].

[1] Vnukova, Jana, Evidence in Civil Law – Slovakia, Lex Localis, 2015, s. 38.

[1] Law Society of England and Wales, Safeguarding the use of expert evidence in the European Union, March 2009, JLS/2006/AGIS/058, s. 8.

[2] Simeon Grynaeus. Encyklopedie dějin města Brna [online]. Naposledy zmenené 27.11.2010 [cit. 1.3.2011]. Dostupné z: .

[3] Kolektiv autorů. Soudní lékařství. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999, s. 15. ISBN 80-7169-728-1

[4] STREJC, Přemysl. Soudní lékařství pro právníky. 1.vyd. Praha : C.H. Beck, 2000. s. 2. ISBN 80-717-9364-7.

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin