SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVEN

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

sağlık sistemine güven nedir?

 

sağlik sistemi, doktorlar, diğer sağlık çalışanları ve bunlara duyulan soyut güven, halkın sağlık hizmetlerinin kalitesi konusundaki algısını etkileyen temel faktörlerden biridir.

Günümüzde, hastaların tam olarak bilgilendirilmesi bu güvene daha zor bir şekilde ulaşılabilmesi ve bu güvenin korunmasında zorluklar çıkarmaktadır. Hastanın sağlık sistemine olan güveninin nasıl oluştuğu ve öğelerinin neler olduğu konusunda pek çok araştırma yapıldı.

Bir yandan sağlık hizmetlerinden sorumlu sağlık kurumlarında güven düzeyini ve diğer yandan da doktor ve diğer sağlık çalışanlarına duyulan bireysel düzeyde güveni gözlemleyebiliriz.

Ayrıca genel sağlık sisteminin yapısı güven düzeyini önemli ölçüde etkiler. İlk temas doktorlara güven genellikle oldukça yüksek bir düzeyde iken, özellikle aile hekimine duyulan güven, sağlık kurumlarına olan güven, politikacılara olan genel güvene daha çok bağlıdır.

Politikacılar ve halk arasındaki iletişimin çok önemli olmasının yanı sıra medya da önemli ölçüde kamuoyunu etkiler. Profesyonel dürüstlük, iletişim, güven ve tıbbi uzmanlık, hastaların güvenine katkıda bulunan en önemli unsurlardır.

Eurobarometre anketlerine göre, 2014 yılında Sloven vatandaşların daha geniş bağlamda devlet kurumlarına duyduğu güven AB’nin en düşükleri arasında yer alıyor.

Bu durum, vatandaşların Slovenya’daki mevcut ekonomik ve politik durumdan duydukları memnuniyetsizlikle yakından bağlantılıdır. Üye devletlerde ortalama olarak AB kurumlarına daha fazla güven vardır.

Bununla birlikte, AB kurumlarına olduğundan daha düşük güven önce demokrasiye (en düşük % 76 -67% arasında), (örneğin; Hükümet, Parlamento ve siyaset olarak devlet kurumlarında % 90’a kadar) olan güvendir.

Güven, hem yetkili bakanlıkta, hem sigorta şirketlerinde hem de hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve diğer sağlık hizmetleri sağlayıcılarında kurumsal düzeyde çok önemlidir.

“Kendi başına” politikasında, hastalara sağlık seviyesinde ne kadar seviyeye kadar güvenilebileceğine dair ilk sinyaller verilir.

Bugün, araştırmaların gösterdiği gibi, bu güven, özellikle de toplumun en hassas sağlık sorunları veya sağlık haklarının uygulanması konularında düşüktür.

Sağlık,bireyin en önemli etkeni.

[1] Andrej Možina, MD, Medical Chamber of Slovenia; Brane Dobnikar, BSc, Medical Chamber of Slovenia.

[2] Nuray Çelik, Tıp Huk. Uzmanı, Slav Dillerinde Yeminli Terc., Türkiye.

https://legal.com.tr/urun/tip-hukuku-dergisi-yil-2018-sayi-13/367926

 

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin