SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET, HAKARET VE TEHDİT KAPSAMINDA HUKUKSAL SORUMLULUK

sağlık çalışanlarına şiddet

 Sağlık çalışanlarına şiddet; 2016 yılında Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) açıkladığı verilere göre s

on 3,5 yılda 32 bin doktor ve sağlık çalışanı, hasta ve yakınları tarafından şiddet gördü ve bu sayı alınan tedbirlere rağmen artmaya devam etmektedir.

Uğramış oldukları saldırılara karsı sağlık çalışanlarının başvurabileceği en etkili yol ceza hukuku hükümleri olmasına ra

ğmen günümüz ceza ve infaz hukuku politikaları nedeniyle bu yol şiddetin azaltılmasında yetersiz kalmaktadır.

Başvurulabilecek bir diğer yol ise saldırıda

bulunana karsı tazminat sorumluluğuna gidilmesidir. Ülkemizde tazminat sorumluluğunda her ne kadar cezalandırma amacı güdülmese de sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin azaltılması, hukuk çevresinde kamuoyu oluşturulması, tazminat davalarının toplum nezdindeki önemi nedeniyle sağlık çalışanlarına şiddetin sonuçlarının topluma gösterilmesi acısından bu yola başvurunun ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Hatta bu alanda getirilecek bir düzenleme ile gelişmiş ülkelerdeki tazminat sorumluluğuna yüklenen cezalandırıcı amaç ülkemize de getirilebilir. Çalışmamız sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları şiddet, hakaret ve tehdit fiilleri neticesinde izleyecekleri hukuki sorumluluk yolunda onlara yol gösterme amacı gütmektedir.

Sağlık personelinin maruz kaldığı hakaret, tehdit ve şiddetin hukuki nitelendirilmesine bakıldığında hakaret, tehdit ve şiddet fiili, kişilik haklarının ihlali kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda sağlık personellerinin maruz kaldığı, sayılan  hukuka aykırı fiillere karşı TMK[1] madde 25’te tazminat sorumluluğu öngörülmüştür. Fakat borçlar kanunda özel nitelikte tamamlayıcı hükümler de mevcuttur.

Çalışmamızda, şiddet, hakaret veya tehdide uğrayan sağlık çalışanlarına yol gösterici olması acısından öncelikle hukuki sorumluluğun şartları, devamında talep edilebilecek tazminatlar, tazminatların hesabında dikkate alınacak kriterler ve ceza davasının hukuk davasına etkisi incelenecektir.

[1] 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu(Çalışmamızın bundan sonraki kısmında TMK olarak anılacaktır).

 https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/saglik-calisanina-siddet

 

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin