RADYASYONDAN KORUNMA MEVZUATI

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

RADYASYONDAN KORUNMA MEVZUATI NEDİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radyasyon yayan cihazların,  Radyasyondan korunma mevzuatının gerekliliği teknolojinin gelişimi ile insan hayatının içinde bulunan toplum içindeki insanların günde birçok defa temas ettiği aletler haline gelmesi ve her geçen gün bu aletlerin kullanımının artması ile  iş sağlığı ve güvenliği alanına girmiştir.Bu konuda gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini gerekli kılmıştır.

Örneğin; Elektromanyetik radyasyon sınıfında yer alan X ışınları, hastalara bazı cerrahi yaklaşımlarda kullanılan C kollu skopi cihazının görüntü oluşumunda da kullanılmaktadır ve az dozlarda uzun süre maruz kalmak çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.

Çalışanları radyasyonun zararlı etkilerinden korumak iş sağlığı ve güvenliğinin başlıklarından biri olmakla birlikte, korunma yolları ve zararlarını anlamak için ulusal Rad. mevzuatına ve R.G.Y.’ne bakılması gerekmektedir. Bu alandaki mevzuatlarımız ise;

Radyasyon güvenliği mevzuatımızda yer alan tüzük ve yönetmeliklerin çoğu eski tarihlidir ve günümüz teknoloji ve nükleer gelişmelerine uzak kalmıştır. Rad. Güv. Yönetmeliği 2000 tarihli, tüzük 1985 tarihli, TAEK Kanunu 1982 tarihlidir. Sağlık Bakanlığı’nın Radyasyon Güvenliği Talimatı dahi 2013 tarihlidir.

Bu durum ülkemiz mevzuatında Rad. güv. alanında yeterli çalışmanın yapılmadığını göstermektedir. Yine bu alanda ortaya çıkacak problemlerde mevzuatın yetersiz kalma ihtimalini de artırmaktadır. Bu sebeple Rad. güv. mevzuatımız (temelde TAEK Kanunu) AB 96/29 kriterlerine uygun şekilde son teknolojik gelişmeler de gözetilerek güncellenmelidir.

1) Kavram Kargaşası

Radyasyon güvenliğinin mevzuatımızda birçok yönetmelik ve tüzük tarafından düzenlenmesi beraberinde kavram kargaşası problemini de getirmiştir. Bu durum Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde kullanılan bir terimin başka bir yönetmelikte farklı adla adlandırılması veya aynı terimin farklı yönetmeliklerde farklı anlamlar içermesi şeklinde kendisini göstermektedir.

2) Mevzuat Uyumu Sorunu ve Mevzuatın Sürekli Değişmesi

Radyasyon güvenliği alanında düzenlemelerin kanunla değil de yönetmelik ve tüzüklerle yapılması, mevzuatın hızla hazırlanıp, hızla değişmesi ve bu değişikliklere kurumların ayak uyduramaması problemini beraberinde getirmiştir.

3)Uzman Eğitimi Konusunda Düzenlemenin Yer Almaması

RGY’de Radyasyon koruma danışmanı için radyasyondan korunma alnında eğitim almış olma şartı, radyasyondan korunma sorumlusu hakkında bu alanda belli düzeyde eğitiminin bulunması şartı aranmıştır.

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin