Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

                                                             TÜRK HUKUKUNDA MOBBİNG

 

 Mobbing  ( Bezdirme) hakkında yukarıda bahsettiğimiz Türk hukukundaki düzenlemeler yapılmış olsa dahi kanımızda  kanunlardaki eksikliklerin giderilmesinin gerektiği kannatindeyiz.  Çünkü uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm olarak sadece ÇSKG tarafından “ALO 170” hattı üzerinde bu mağdurlara psikolojik yardım verilmektedir.

Bu uygulama Türkiye ‘de 2011 ile 2016 yıllarında 38 bin 262 kişi bu destek hattını aramıştır. Bezdirmeye uğradığını bildirmiştir. Bu duruma uğradığını açıklayanların yüzde 81’inin özel sektör çalışanları olduğunu söyledi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından elde edilen verilere göre;  ülkemizde 2019 yılındaki nüfusu 82 milyon 3 bin 822 kişidir. Bu Türkiye  nüfusundaki çalışan kişi sayısını baz alacak olursak 31 milyon 825 bin kişidir. Kanımızca Mobbing destek hattını arayıp yardım alanlar ile çalışan kişi sayısı kıyaslandığında Mobbinge maruz kalıp bu hattan destek almaya çalışanların var olduğu açıktır.

 

Ama Bezdirme aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği  ( İSG) risk faktörleri arasında Psikososyal risk grubunda yer almaktadır. Yani çalışan işyerinde maruz kaldığı psikolojik şiddet , o işyerinde İSG tedbirlerininde yetersiz olduğu sonucunuda doğurmaktadır. Bu yüzdendir ki Türk Hukuk sisteminde 6331 sayılı ve 5510 sayılı kanuna göre bu kanunlar da belirtilen şartları taşıyan işverenler, İşyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırmakla yükümlüdür.

Kanımızca Mobbing bir iş sağlığı ve güvenliği risk faktörülerinden psikososyal risk faktörlerinden ise bezdirmeye uğrayan  kişiyi tedavi etmek ve yönlendirmek işyerinde mevcut bulunun iki işyeri profesyonelininde görevleri dışına çıkmaktadır. İşyeri hekimlerince en fazla bir psikoloğa görünmenin söylenebilecektir.

Mağdur kişilerin işyerinde, işverence bir iş güvenliği ve sağlığı önlemi gibi düşünülmesi gerekmektedir. Bu yüzden bir psikolog bulundurması yerinde olacaktır. Kanımızca işyerinin risk grubuna göre haftanın belli saatleri işyerinde bulunması hem iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması açısından hem de bu durum ile yüz yüze  kalan çalışanların tedavi olması bakımından gerekli olduğunun düşünmekteyiz.

Olumsuz bu halede olmanın değerleri yükseldikçe verim düşmektedir bunu tekrar hatırlatmak yerinde olacaktır. Hem çalışanlarımız için hem de şirketimizin geleceği için mobbing unsuruna göz yummayalım.

Nuray Çelik

Melike Yaman

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin