KİŞİLERİN ORGANLARI VE DOKULARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKI

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

KİŞİLERİN ORGANLARI VE DOKULARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKI

Organ ve dokular günümüz tıp teknolojisinde insanın kendi vücudunun bir yerinden başka bir yerine aktarılabildiği gibi, canlı ya da ölü bir insandan başka bir insana ya da hayvanlardan insanlara aktarılabilmektedir. Hatta bazen organ veya dokuların bir kısmı vericide bırakılmakta; bir kısmı alıcıya geçmekte ve her iki yapı da kendini tamamlamaktadır. Bunun dışında biyolojik kökenli olmayan yapay doku ve organlar da gerek vücut içine yerleştirilerek gerekse de vücut dışında takılıp çıkarılabilir halde kullanılabilmektedir. Ayrıca kişilerin kendi isteğiyle (estetik amaçlı yapılan ameliyatlar gibi) ya da kendi isteği dışında (tıbbi gereklilik halleri gibi) tıbbi müdahalelerle organları veya dokuları tamamen ya da kısmen çıkarılabilmektedir. Gelecek yıllarda nanoteknoloji, genetik mühendislik, organ/doku mühendisliği ile birlikte vücut dışında biyolojik kökenli organ ve dokuların üretilmesiyle ilgili çalışmalar da sürmektedir. Organ ve dokuların mülkiyetinin olup olamayacağı bu açılardan önem taşımaktadır.

Gerçek kişilerin organları ve dokuları üzerindeki mülkiyet haklarıyla ilgili tartışmaları konu edinen bu yazıda; çocuğun sağ ve tam olarak doğum anından ölümüne kadarki süreçteki organ ve dokuları üzerindeki mülkiyet haklarıyla ilgili tartışmalar incelenmiş olup; ayrıca doğal üreme dışında oluşturulan embriyo hakkındaki görüşlere değinilmiştir. Bununla beraber ölülerden ve hayvanlardan yapılan organ veya doku nakilleri açısından da ölülerin ya da hayvanların değil aktarıldığı kişilerin mülkiyet haklarının olup olmadığı konu edilmiştir.

 RIGHT OF PROPERTY OVER ORGANS AND TISSUES OF PERSONS

After organ and tissue transplantation, whether these organs and tissues can be subject to right of property has been in question. In addition, the fact that organs and tissues are made of artificial materials that can function and placed in the body, the removal of organs and tissues that have lost their function from the body also causes controversy in terms of right of property.In this study, after the definitions of organ, tissue and composite tissue and organ and tissue transplantation are mentioned, the question of right of property over the entire human body, right of property of organs and tissues and right of property of embryos are examined.

Tıp Huk.Uzm. Nuray Çelik

Arş. Gör. Oğuz Ersöz

https://www.filizkitabevi.com/prof-dr-saim-ustundaga-vefa-andaci-cilt-i-ii

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin