İSG UZMANLARININ BAKANLIĞI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 

İSG UZMANLARININ BAKANLIĞA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

          İSG UZMANLARININ BAKANLIĞA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 İş sağlığı ve güvenliği , İSG Bakanlığa bildirim yükümlüğü mevzuatında iş güvenliği uzmanlarının görevleri özetle, “işverenlere rehberlik ve danışmanlık yapmak” şeklinde tanımlanmıştır. Yine İSG mevzuata göre, rehberlik ve danışmanlık görevi sırasında uzmanlar tespit ve önerilerini işverene yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Yapılan bildirimde işin acil durdurulmasını gerektirecek kadar majör bir uygunsuzluk söz konusu ise ve işveren her hangi bir önlem almıyorsa, bu durumda uzman, Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

İlk bakışta oldukça düzgün işleyen bir sistem gibi görünse de, “Bildirim Yükümlülüğü” olarak tabir ettiğimiz bu görevin, yukarıda belirtilen şekilde düzenlenmiş olması sebebi ile uygulamada birçok aksaklıklar ortaya çıktığı bilinmektedir.

Bu çalışma ile, uygulamada yaşanan sorunların göz önüne getirilmesi amaçlanmıştır. Sorun ortaya konulduktan sonra çözüm önerileri de sunulacaktır.

Bu çalışmanın yapılması sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında ilgili konular gözden geçirilmiş; sahada aktif olarak çalışan iş güvenliği uzmanlarına yönelik yapılan bir anket çalışması ile bildirim yükümlülüğü hakkındaki görüşleri alınmış; böylece uzmanların yaşadıkları sorunlar tespit edilmiştir.

Bu kapsamda kanun ve yönetmelikler ile uygulamanın karşılaştırılmasıyla elde edilen veriler  İSG mevzuatıkapsamında değerlendirilmiş; mevzuat ve uygulamadaki mevcut durum ile işyerlerinde İSG önlemlerinin alınmasında yaşanan gecikmeler arasındaki ilişki ortaya konulmuştur.

1  YALÇIN KILIÇ, Marmara Üniversitesi (Fen Bilimleri Enstitüsü, İSG Bölümü), [email protected]

2  NURAY ÇELİK, Medeniyet Üniversitesi (Hukuk Fakültesi), [email protected]

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin