ENDÜSTRİ 4.0 YÖNETİM SİSTEMİ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

endüstri 4.0ENDÜSTRİ 4.0YÖNETİM SİSTEMİ

Üretim sürecinin temel taşlarından olan işçiler, bütün sanayi dönemlerinde üretimi ve verimliliği etkileyen bir faktör olmasından ötürü iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli unsurlardan biridir. Üretim sürecinde, işçilerin uğramış olduğu kaza veya hastalıkların verimliliğe doğrudan etkisi iş sağlığı ve güvenliği alanında her sanayi döneminde çalışma yapılmasını gerektirmiştir. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri geliştirilerek günümüzdeki kanuni düzenlemelere varılmıştır. Aynı şekilde Endüstri 4.0 döneminde iş sağlığı ve güvenliği alanında kanuni düzenlemelerin ve çalışmaların mevcut olması gerekmektedir. Fakat üretim sürecinde birçok olgunun değişecek olması mevcut iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz kalması ve değişmesi gerektiği sonucunu doğuracaktır. Bilimsel gelişmeler ile tam entegre şekilde yapılan mal veya hizmet üretimlerinde temelde işgücünün kullanım şekli ve işgücüne duyulan ihtiyacın niteliği değişecektir. Nitelikli işgücüne üretim sürecinde duyulan ihtiyaç artacak olup, çalışanların fabrika dışından da üretime dahil edilmesi mümkün hale gelebilecektir. İşgücünün kullanımının bu nevi değişmesi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi açısından da birçok değişikliği gerekli kılacaktır. İhracat yapan şirketler dahil tüm şirketlerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemindeki bu değişikliklere adaptasyonun sağlanması için kendi bünyelerinde de gerekli tedbirleri almaları gerekecektir. Bu süreci daha iyi açıklayabilmek için çalışmamızda spesifik olarak günümüz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde mevcut durumlar endüstri 4.0 açısından değerlendirilecek olup devamında endüstri 4.0 sisteminde oluşabilecek sorunlar tartışılacak ve mevcut bulgular değerlendirilerek bir çözüm önerisi üretilmeye çalışılacaktır.

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan ve üretim sürecindeki değişimler sonucu ulaşılan bu yeni sanayi devrimi, insanların ihtiyaçlarında ve günlük yaşamlarında birçok değişikliğe sebep olacaktır. Bu yeni endüstri döneminde, tüketiciler ihtiyaçları olan ürünleri artık bizzat kendileri, kendi istekleri doğrultusunda tasarlayarak, bu ürünleri daha ucuz, kaliteli ve hızlı bir şekilde temin edebileceklerdir. Endüstri 4.0 sisteminin kullanıldığı akıllı fabrikalar yukarıdaki gibi birçok yararın yanında, hammadde tasarrufu, enerji tasarrufu gibi etkileriyle çevreye de faydalı olacaklardır.

Akıllı fabrikalarda mal üretim süreci, sensörlerle donatılmış akıllı makinelerin kablolu ya da kablosuz ağları kullanarak birbiriyle iletişime geçip, senkronize olması ve bunun yanında üretim için gerekli bilgiyi, veri madenciliği yoluyla bulut sisteminde bulunan veriden elde etmesi ve elde edilen bu veri ile fiziksel üretimi gerçekleştirmesi ile olacaktır.

 

Telif hakkı yayın yaptığım dergiye aittir.

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin