açıklama yükümlülüğü

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Açıklama Yükümlülüğü Slovenya

 

AÇIKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ                                   

Aşı ile ilgili aşı politika ve sistemlerine yönelik sağlık çalışanlarının tutumlarına, hastaların aşı vurulması ve onun desteklenmesidir.Ve sonunda kendi kurumlarında aşıya karşı – grip aşısı gibi –  sağlık çalışanlarının tutumlarına ilişkin bir sürü ahlaki meseleler vardır. Araştırmaların çoğu gösteriyor ki uzun zaman zorunlu aşı programının kısmı olan çocukların klasik aşıları sağlık çalışanları tarafından desteklenmektir.

Rota virüsü gibi yeni aşılar ve hepatit B aşısı gibi yetişkinlere uygulanan aşılar daha az desteklenmektedir. Sağlık çalışanlarının da kendi aralarında aşıya yönelik sorunlu tutumlar vardır ve bu hastalarına aşı açıklamasını daha az etkili kılar.

  1. Aşı ile ilgili tıbbi gerekçeler

Çoğu aşılar  etkili çok kârlı tıbbi önlemlerdir. Eğer aşı masrafları ve aşı olmadan çıkan hastalıklardan (morbidite) dolayı olan masrafları kıyaslarsak en büyük kârlı “menfaat” DTP aşısıdır. Çünkü aşıyı kesersek hastalıkların masrafları aşı masraflarından hemen hemen 30 kat büyük olur. İkinci olarak  MMR aşısı (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık) bulunmaktadır.

Çocuk felci aşısı, aşı yapılmadığı takdirde felç olan çocuklar için çok değerlidir. Halbuki aşı yapılmadan felç istatistik olarak pek nadir olur . Dolayısıyla  aşının finansal etkisi hastalığın masraflarına göre “sırf” 5 kat büyüktür (Tariq et al, 2015).

Aşı yapmak için kâr ve masrafların hesaplaması gayri ahlakidir. Hastalık masrafı sık sık aynı orandaki insanların sağlığına verdiği zararla eşit olur. Bu yüzden bu bilgi birey için büyük önem taşır. Gösterilen istatistiklerden daha çok görülüyor ki sağlık sistemi aşı oranının iyi olmasına bağlıdır.

Ülkeler arasındaki farklar ülkelerin aşılardaki başarı etkileri iyi oranlara varmasıyla kıyaslanır. Aşı sisteminin gelişimi İkinci Dünya Savaşından sonra başlamıştır. Vatandaşların ne olduğunu tam bilmedikleri aşikardır.

Tamamen otoriter, idari ve neredeyse yarı askeri aşı “eylemlerinden” uzun bir yol kat etmiştir.

Aynı zamanda farklı siyasal sistemlerin de arasında pek büyük fark yoktu. İnsan haklarının  ve sağlık sigorta kurumlarının gelişmesiyle ilgilidir.

Özellikle Batı ülkelerinde ve ABD, aşı gittikçe bireyin kararına bağlı olmasıydı. Devlet bu kararı o kadar “destekliyordu” ki aşı oranı yeterince yüksekti ..

 

 

 

 

https://legal.com.tr/urun/tip-hukuku-dergisi-yil-2016-sayi-10/367364

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin